Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

3326 a733

Tutaj, na Zupie jest wiele dziewczyn które pragną tylko dotyku męskiej dłoni przesuwającej się po ich delikatnych palcach. Boli mnie to, że mam męskie dłonie, które nie mają swojej pary tych zgrabnych i zwiewnych rączek kobiety, chociaż skrawka jej delikatnego ciała…
To mój manifest; Cichy i potężny.

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

November 27 2017

2990 3602 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
cheshire-wolf
przepraszam za szczerość, po prostu już nie wytrzymuję bez Ciebie.
— 13-04-2014
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Proponuję herbatę, a tak poważnie na pieska.
— 😈
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
cheshire-wolf
1710 19ea
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
cheshire-wolf
To nerwica tworzy artystę, to nerwica go inspiruje i daje mu energię twórczą. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."

March 18 2018

3326 a733

Tutaj, na Zupie jest wiele dziewczyn które pragną tylko dotyku męskiej dłoni przesuwającej się po ich delikatnych palcach. Boli mnie to, że mam męskie dłonie, które nie mają swojej pary tych zgrabnych i zwiewnych rączek kobiety, chociaż skrawka jej delikatnego ciała…
To mój manifest; Cichy i potężny.

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

November 27 2017

2990 3602 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
cheshire-wolf
przepraszam za szczerość, po prostu już nie wytrzymuję bez Ciebie.
— 13-04-2014
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Proponuję herbatę, a tak poważnie na pieska.
— 😈
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
cheshire-wolf
1710 19ea
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty

March 18 2018

cheshire-wolf
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

November 27 2017

2990 3602 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
cheshire-wolf
przepraszam za szczerość, po prostu już nie wytrzymuję bez Ciebie.
— 13-04-2014
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Proponuję herbatę, a tak poważnie na pieska.
— 😈
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl