Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

cheshire-wolf

obsessedwith-dean-castiel-sam:

I don’t know what is funnier about Jared’s house on The French Mistake…

The pics of him and Gen by the tanning bed…

The fact that right next to their (actual) wedding picture is a picture of the alpaca

..or the giant pic of him dressed like a cowboy on a horse

I think it would have to be this one ^^

Reposted fromsupernatural supernatural
cheshire-wolf
9953 5b21
cheshire-wolf
cheshire-wolf
ofthechoirofruin asked: do you think other hunters ever look at the sky wondering what the hell the winchesters will unleash this year?
Reposted fromsupernatural supernatural
cheshire-wolf

too-much-tv-no-social-life:

I shouldn’t be laughing this much.

Reposted fromsupernatural supernatural
cheshire-wolf

eonchian:

cas per season | season 5 + one-liners

Reposted fromsupernatural supernatural
cheshire-wolf
cheshire-wolf

malsaud:

dean and cas’ reactions when hearing each other’s voices

cheshire-wolf
cheshire-wolf

castiel-left-his-mark-on-me:

lydiaspeters:

destiel week ♢ day 3 - favorite parallel

WHY WOULD YOU PUT THESE TWO TOGETHER ANS DESTROY ME LIKE THIS?!
Reposted fromsupernatural supernatural
cheshire-wolf

francieumpocalypse:

mishacockins:

this gif is my fucking favorite thing in the world, the way Misha turns around expecting a normal sized human

image

Reposted fromsupernatural supernatural
cheshire-wolf
cheshire-wolf

June 15 2015

cheshire-wolf
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
cheshire-wolf
bardzo żałuję, że niektórym osobom pokazałam zupę...
— 22:35
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
cheshire-wolf
-Kiedyś opowiadałaś mi bajki jak nie mogłem spać. -Mogę ci opowiedziec o stworzeniu świata w sześć dni. Ta jest krótka. -Tej nie chcę. Ona źle się kończy. -Niedzielą? -Nie, matka. Człowiekiem!
— Karpowicz "Ości"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
cheshire-wolf
I was fine.  Before you I was fine.  Now I'm fucking pathetic.
— skins
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty
cheshire-wolf

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Odpierdol się wszystko złe, a przypierdol dobre.
— Fragment rosyjskiej czastuszki, Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl