Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

cheshire-wolf
6734 009a
Reposted fromblueinsane blueinsane viaprzedmarancza przedmarancza
3772 98d3
Reposted fromLittleJack LittleJack viaprzedmarancza przedmarancza
cheshire-wolf
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaprzedmarancza przedmarancza
cheshire-wolf
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viaprzedmarancza przedmarancza
cheshire-wolf
cheshire-wolf
8643 ea60
cuddling
cheshire-wolf
3110 23c1
cheshire-wolf
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaprzedmarancza przedmarancza
cheshire-wolf

July 19 2019

cheshire-wolf
2298 c28c 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaprzedmarancza przedmarancza
cheshire-wolf
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viaprzedmarancza przedmarancza
cheshire-wolf
Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Kiedy wątpisz stajesz się łatwym celem
— Kapitan Marvel
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
cheshire-wolf
wzrok Uwielbiałem, gdy patrzyła mi w oczy. Wzrok mówił wiele. Nie musiałem słyszeć kocham Cię, żeby to wiedzieć.
— znalezione
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
cheshire-wolf
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
cheshire-wolf
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl